Vackra hus i gamla staden i Eskilstuna. Eskilstuna ån i förgrunden och tunga regnmoln i skyn

Varumärkesresan

Varumärkesresan startade 2012 på initiativ av stadens destinationsbolag och Eskilstuna Kommun.

Eftersom platsen varumärke ägs av oss alla som har någon koppling till Eskilstuna (med tillhörande landsbygd och Torshälla) har cirka 2000 invånare involverats i arbetet med att ta fram varumärket.

Milstolpar under Eskilstunas varumärkesresa

2012

 • Varumärkesundersökning ”Bilden av Eskilstuna” med 3000 respondenter
  1000 invånare i Eskilstuna, 1000 invånare i Mälardalen, 1000 invånare i övriga Sverige och 690 medarbetare i Eskilstuna kommun deltog i undersökningen och fick ge sin bild av Eskilstuna. Här kan du ta del av hela Varumärkesundersökningen ”Bilden av Eskilstuna”.

2013

 • Medieanalys “Eskilstuna som varumärke i svenska medier”
  Medieanalysen “Eskilstuna som varumärke i Svenska medier” visar hur bilden av Eskilstuna såg ut i svenska medier under 2012. Här fick vi klarhet i vilka ämnen som dominerade bilden av staden och hur dessa framställdes i media. Vi kan genom analysen se svagheter och styrkor i mediebilden.
 • Analys av befintliga undersökningar
  Analysföretaget Markör granskade 35 tidigare undersökningar översiktligt för att skapa en bild av vilka områden som kan påverka Eskilstunas varumärke – Översiktlig granskning: Undersökningar som rör varumärket Eskilstuna.
 • Workshops
  Sex workshops genomfördes med totalt 350 deltagare (personer som bor eller verkar i Eskilstuna).
 • Utkast till en varumärkesplattform för Eskilstuna presenteras
  Baserat på bland annat medieanalysen, varumärkesundersökningen och genomförda workshops arbetades en Varumärkesplattform fram – ett strategiskt dokument som beskriver Eskilstunas identitet. Utkastet presenterade på evenemanget Stora Marknadsföringsdagen, 23 oktober 2013.
 • Diskussionsforum
  Två diskussionsforum arrangerades för att samla in inspel och synpunkter på varumärkesplattformen.

2014

 • Beslut om varumärkesplattform
  20 januari godkände styrelsen i Eskilstuna Marknadsföring AB (nuvarande Destination Eskilstuna AB) förslag till varumärkesplattform och kort därefter beslutade ett enigt fullmäktige i Eskilstuna kommun att godkänna varumärkesplattformen.
 • Kommunikationskonceptet Eskilstuna Evolution lanseras
  Byråkonstellationen A Happy Story tog på uppdrag av Eskilstuna Kommun och Eskilstuna Marknadsföring AB fram kommunikationskonceptet Eskilstuna Evolution utifrån insikterna i varumärkesplattformen. Samtliga delar av kommunikationskonceptet finns att ta del av i verktygslådan.
 • Eskilstuna Evolution & varumärket Eskilstuna syns på mässor och evenemang
  Varumärket och kommunikationskonceptet visas upp och diskuteras på Näringslivsdagen och i marknadsföreningens Morgonsoffa.

2015

  • Eskilstunaevolution.se lanseras
   Den digitala verktygslådan Eskilstunaevolution.se togs fram med syftet att tillhandahålla kommunikationskonceptet Eskilstuna Evolution för allmänheten.
  • Eskilstuna Evolution prisas
   • Årets Marknadsförare
    Destination Eskilstuna utses till Årets Marknadsförare av Marknadsföreningen i Eskilstuna (MIE) för sitt arbete med Eskilstuna Evolution. Läs motivationen på mie.se.
   • Nominerad till Placebrander of the year 2015
    Eskilstuna Evolution når final i tävlingen Placebrander of the year som korar Sveriges bästa platsmarknadsförare årligen. Se filmen nedan om de nominerade. Eskilstuna nämns cirka 50 sekunder in i klippet.

 • Två evolutionärsträffar genomförs #IdrottsEvolution
  Under 2015 genomfördes två träffar för Eskilstunaevolutionärer, den första på temat värdskap och den andra på temat idrott. Träffarna var öppna för alla som ville delta.
 • Eskilstuna Evolution & varumärket Eskilstuna syns på mässor och evenemang
  Varumärket och kommunikationskonceptet visas upp på mässan Eskilstuna inspirerar, festivalen Springpride, Intromässan på Mälardalens Högskola och på Näringslivsdagen.

2016

 • Eskilstuna Evolution & varumärket Eskilstuna syns på mässor och evenemang
  Destination Eskilstuna närvarar på Springpride, Intromässan på Mälardalens Högskola och på Eskilstunadagen på Parken Zoo för att visa upp och diskutera varumärkesarbetet.
 • En evolutionärsträff genomförs #MiljöEvolution
  Den 1 december 2016 träffades vi på Eskilstuna Ölkultur på temat miljö. Träffen var öppen för alla som ville delta.
 • Ny varumärkesundersökning ”Bilden av Eskilstuna” 
  En liknande varumärkesundersökning som genomfördes 2012 genomförs 2016, dock i något mindre skala. Undersökningen hade 1689 respondenter varav 503 invånare i Eskilstuna, 496 invånare i Mälardalen, 508 invånare i övriga Sverige. Undersökningen visade bland annat att Eskilstuna fortfarande är relativt okänt jämfört med andra städer i regionen.”Eskilstuna evolution” som lanserades 2015 har fått ett gott genomslag på kort tid hos invånarna med en kännedom på knappt 30 procent. Framför allt är det miljö och idrottsfrågor som har god genomslagskraft. Däremot är Eskilstuna evolution än så länge ett okänt begrepp utanför kommunen.

2017

 • Två evolutionärsträffar genomförs #HållbarEvolution #IndustriEvolution
  2017 års första evolutionärsträff ägde rum i Klosters Kyrka och var  en välgörenhetskonsert med Tomas Andersson Wij till förmån för nystartade Eskilstuna Stadsmission. Vi passade på att prata om varumärkesarbetet och nådde på så vis ut till en målgrupp som vi normalt inte når. Den andra träffen arrangerades på Munktell Science park på temat industri.
 • Eskilstuna Evolution & varumärket Eskilstuna syns på mässor och evenemang
  Eskilstuna Evolution och varumärkesarbetet presenteras från scenen på Stora Marknadsföringsdagen och närvarade under Affärsplan Eskilstuna beStämma i Stadshuset.
 • PR-kampanj
  Under slutet av 2017 och början av 2018 genomförs en kampanj för att ytterligare förstärka några av Eskilstunas identifierade styrkor.

2018

 • Eskilstunaevolution.se får ny ”klänning”
  Eskilstunaevolution.se får nya funktioner och ny design för att på sikt bli mer än en verktygslåda – en plats för inspiration, motivation och storytelling.
 • Eskilstuna Evolution & varumärket Eskilstuna syns på mässor och evenemang
  – Eskilstuna Evolution och Tunafors skidklubb presenterar gemensamt Eskilstuna Evolution och hur konceptet kan användas i praktiken, under evenemangen Proffessionell Idrott och BesöksEvolutionsdagen.
  – Vi hade också talartid och mässmonter under Affärsplan Eskilstunas årliga beStämma i Stadshuset.
  – Föreläsning under Nationell konferens för hotell- och turismlärare.

2019

 • Eskilstuna nominerad till Placebrander of the year 2019
  För andra gången är Eskilstuna finalist i tävlingen Placebrander of the year som årligen korar Sveriges bästa platsmarknadsförare.
 • Eskilstuna vann Placebrander of the year 2019
  Utmärkelsen Placebrander of the year går till Eskilstuna! Med motiveringen
  En plats som har vänt sig till invånarna för att hitta sin själ. Formulerat sin särprägel och använt den i både utveckling och marknadsföring. Skapat en tydlig position på en marknad där många svenska platser liknar varandra. En plats som dessutom tar tag i en av vår tids främsta utmaningar och bidrar till en bättre värld. En plats som gör evolution”.
 • Framtagning av varumärkesfilm
  En varumärkesfilm som förmedlar en känsla för Eskilstunas styrkor inom musik, idrott, innovation och inte minst miljöområdet. Filmen kan användas av alla som vill berätta om Eskilstuna i olika sammanhang.
 • Inflyttarkampanj
  Under november genomförde Destination Eskilstuna en inflyttarkampanj tillsammans med fyra fastighetsaktörer. Kampanjen landade i en öppen visningsdag (lördag 23 november) då de personer som inte var folkbokförda, och som medverkade på samtliga bostadsvisningar, fick biljetter till Melodifestivalens Andra chansen (februari 2020). Kampanjen innefattade bland annat annonsering i Kupé, på brickborden på SJ:s tåg, på Hemnet och i sociala medier.
 • Eskilstuna Evolution & varumärket Eskilstuna syns & medverkar i olika sammanhang
  – Vi hade en mässmonter under Affärsplan Eskilstunas årliga beStämma i Stadshuset där vi informerade om varumärkesarbetet och kommunikationskonceptet.
  – När vi välkomnade MDH:s nya student till Eskilstuna under deras introduktionsdagar på Elite Stadshotellet så premiärvisade vi den nya varumärkesfilmen
  – Vi medverkade med föredrag om Evolutionskonceptet och hur det kan användas på Stora Marknadsföringsdagen.

2020

 • Varumärkesundersökning 2020
  För tredje gången genomfördes den varumärkesundersökning vars syfte är att undersöka om det finns skillnader från tidigare undersökningar och om kännedomen om varumärket ökat. Varumärkesundersökningarna genomförs vart fjärde år, och de första två genomfördes 2012 och 2016. Resultaten fungerar även som ett stöd i arbetet med att stärka Eskilstunas identitet och på så sätt locka fler besökare, studenter och inflyttare, skapa fler arbetstillfällen och underlätta för företag som behöver rekrytera nya medarbetare.Undersökningen genomfördes i en webbpanel, under perioden september till oktober 2020, och omfattade tre målgrupper med 500 respondenter i varje; invånare i Eskilstuna, invånare i Mälardalen och invånare i övriga Sverige.De tidigare två undersökningarna gjordes i form av telefonintervjuer, men eftersom svarsbenägenheten för telefonintervjuer har sjunkit kraftigt sedan 2016, som gjordes ett metodbyte, och datainsamlingen skedde istället i en skriftlig webbpanel.Kännedomen hos Eskilstunaborna om begreppet ”Eskilstuna gör evolution” har ökat rejält sedan förra mätning (45% känner till jämfört med 29% vid förra mätningen).
 • Nominerade till Publishingpriset
  Varumärkesfilmen “Eskilstuna Evolution”, som Destination Eskilstuna och näringslivet i Eskilstuna genom DeNeF tog fram under 2019, nominerades till det ansedda Publishingpriset. Filmen tävlade i kategorin bästa varumärkesfilm.
 • Bakgrundsbilder för digitala möten
  Verktygslådan kompletterades med bakgrundsbilder, med Eskilstunakoppling, avsedda för digitala möten.
 • Inflyttarkampanj
  I december 2020 lanserade Destination Eskilstuna en ny marknadsföringskampanj med budskapet “Flytta till Eskilstuna”. Kampanjen innefattade bland annat annonsering på Hemnet, i tidningen Kupé (helsida), i Schibstedts kanaler och sociala medier. Kampanjen pekade mot webbplatsen flyttatilleskilstuna.se, som presenterar möjliga fördelar med att flytta till Eskilstuna, varvat med information och inspiration som kan vara av intresse när man överväger att flytta till en ny plats. Arbetet med kampanjen skedde i samverkan med, bland andra, fastighetsaktörer och mäklare i Eskilstuna. Både kampanjen och webbplatsen baserades på kommunikationskonceptet EskilstunaEvolution.
 • Eskilstuna Evolution & varumärket Eskilstuna syns & medverkar i olika sammanhang
  – Vi hade en Eskilstunamonter (Eskilstuna gör MusikEvolution) i STIGA Sports Arena under Melodifestivalens Andra chansen.
  – Exempel på evenemang som kommunicerade Evolutionskonceptet: Prins Carl Philips Racing Pokal, Tors Trophy, GTR Ultra Trail 50.

2021

 • Ny Evenemangsguide
  Eskilstunas nya Evenemangsguide bygger på kommunikationskonceptet EskilstunaEvolution.
 • Ett nytt nyhetsbrev
  Destination Eskilstunas nya nyhetsbrev, som blanda annat riktar sig till den lokala besöksnäringen, bygger på kommunikationskonceptet.
 • Eskilstuna Evolution & varumärket Eskilstuna syns & medverkar i olika sammanhang
  – Vi presenterade arbetet med Eskilstunas varumärkesresa för VisitVärmland och kommunrepresentanter från städer i Värmland.
 • Kampanjen “Vänd blicken mot Eskilstuna”
  Under sommaren lanserades kampanjen “Vänd blicken mot Eskilstuna”, som bygger på kommunikationskonceptet.

Varumärkesarbetet drivs av Destination Eskilstuna AB (fd Eskilstuna Marknadsföring AB). 

Mer om EskilstunaEvolution

Varumärket Eskilstuna

Lär dig mer om Eskilstunas styrkor och svagheter, och hur arbetet att definiera Eskilstunas varumärke har gått till.

Läs mer

Frågor och svar

Vad menar vi med att Eskilstuna gör evolution? Vad vinner Eskilstuna på att jobba med varumärket?

Läs mer

Verktygslådan

I verktygslådan hittar du allt du behöver för att själv komma igång och göra Eskilstunaevolution. Logotypes, fria bilder, texter och mycket mer.

Läs mer
Vackra hus i gamla staden i Eskilstuna. Eskilstuna ån i förgrunden och tunga regnmoln i skyn

Varumärkesplattformen

Plattformen är ett strategiskt dokument som beskriver Eskilstunas identitet, vad vi vill uppnå och hur vi vill uppfattas.

Läs mer