Barn som fiskar utmed Eskilstunaån i solnedgången

Frågor och svar

Vad är EskilstunaEvolution?

EskilstunaEvolution är ett kommunikationskoncept för varumärket Eskilstuna. Man kan säga att det är ett sätt att visa vad Eskilstuna (hela kommunen med Torshälla och landsbygden) står för.

Vad menar vi med att Eskilstuna gör evolution?

Det är en ordlek. Evolution är ju inget som man kan göra, det sker genom utveckling över lång tid men genom att säga att vi gör evolution så menar vi att vi inte väntar på att saker ska hända, vi gör själva istället.

Asterisken i kommunikationskonceptet står för att det alltid ska finnas fakta bakom det vi påstår. Säger vi att vi gör MiljöEvolution* så ska vi kunna backa upp det med till exempel att vi har ett sopsorteringssystem som är en förebild för städer både nationellt och internationellt, att vi varit i topp i rankingen över årets miljökommuner i flera år och att vi har ReTuna, förmodligen världens första galleria med bara återvunna varor.

Eskilstuna är bra på många saker och evolutionskonceptet kan användas av den som vill. Vi har dock, genom olika varumärkesundersökningar, identifierat sex positioner som vi är extra bra på: miljö och hållbarhet, idrott och musik, industri och innovation.

Varför ett varumärkesarbete för Eskilstuna?

Eskilstuna behöver stärka sin identitet och attraktivitet såväl gentemot sina egna invånare som mot omvärlden. En stolt befolkning, attraktiv stad, nya invånare, ett utökat näringsliv är viktiga mål.

Vem ansvarar för varumärkesarbetet?

Varumärkesarbetet leds av projektledaren för Varumärket Eskilstuna på Destination Eskilstuna.

Vad menas med varumärkesplattform?

Med en varumärkesplattform menar vi ett strategiskt styrdokument som anger hur staden Eskilstuna ska vårda och utveckla sitt varumärke. Plattformen ger svar på hur vi vill att varumärket Eskilstuna ska uppfattas och hur vi vill kommunicera detta till omvärlden. Här kan du ta del av Eskilstunas varumärkesplattform.

Vad vinner Eskilstuna på det här?

Ett starkt platsvarumärke gör stor skillnad för en stad. Om människor i omvärlden har positiva associationer kring oss och det vi gör så är det lättare att få fler att flytta till Eskilstuna, studera på högskolan, starta företag, turista eller genomföra möten hos oss. Det ger positiva effekter för näringsliv, föreningar och andra organisationer.

Har inte alla organisationer, kommuner och företag sina egna utvecklingsplaner och varumärkesstrategier? Räcker inte det?

Det är viktigt att alla arbetar med sin egen utveckling men en stark gemensam målbild tror vi gynnar alla verksamheter.

Hur får ni med den enskildes perspektiv?

Processen har präglats av transparens och insyn. Vi har tagit del av medborgarnas uppfattningar och associationer på nationell och regional nivå. Vi har även genomförts workshops. Totalt har ca 2000 invånare involverats i arbetet.

Vad är en evolutionär?

Att vara Evolutionär innebär helt enkelt att du är en person som gillar Eskilstuna, i grund och botten. Du har ett intresse av vad som händer i staden och pratar gärna gott om den.

  • En Evolutionär arbetar för att Eskilstuna ska utvecklas.
  • En Evolutionär talar gott om Eskilstuna.
  • En Evolutionär bortförklarar inte våra svårigheter.
  • En Evolutionär är en “connector” – som för människor samman.
  • En Evolutionär ser alltid till Eskilstunas bästa.

Mer om EskilstunaEvolution

Varumärket Eskilstuna

Lär dig mer om Eskilstunas styrkor och svagheter, och hur arbetet att definiera Eskilstunas varumärke har gått till.

Läs mer

Ordlista

Vad betyder varumärke, trademark och image? Vi reder ut begreppen.

Läs mer
Vackra hus i gamla staden i Eskilstuna. Eskilstuna ån i förgrunden och tunga regnmoln i skyn

Varumärkesplattformen

Plattformen är ett strategiskt dokument som beskriver Eskilstunas identitet, vad vi vill uppnå och hur vi vill uppfattas.

Läs mer

Verktygslådan

I verktygslådan hittar du allt du behöver för att själv komma igång och göra Eskilstunaevolution. Logotypes, fria bilder, texter och mycket mer.

Läs mer