Varumärket Eskilstuna

Varumärket Eskilstuna ägs gemensamt av oss alla som bor och verkar i Eskilstuna. Tillsammans skapar vi en attraktiv och framgångsrik plats att bo, besöka och verka på.

För att bygga ett starkt varumärke behövde vi definiera vilka vi är, vad som gör oss speciella och vad vi ville associeras med. Eskilstunas varumärkesresa startade 2012 med flera omfattande undersökningar, workshops och medieanalyser. Arbetet mynnade ut i en varumärkesplattform – ett strategiskt dokument som beskriver Eskilstunas identitet och hur vi vill uppfattas.

Med varumärkesplattformen som grund skapades varumärkeskonceptet EskilstunaEvolution* – ett kommunikationskoncept som är fritt att använda för alla som vill lyfta platsen i sin egen marknadsföring.

Mer om EskilstunaEvolution

Varumärkesresan

Arbetet med platsvarumärket startade 2012. Här kan du ta del av milstolpar under Eskilstunas varumärkesresa.

Läs mer

Frågor och svar

Vad menar vi med att Eskilstuna gör evolution? Vad vinner Eskilstuna på att jobba med varumärket?

Läs mer

Ordlista

Vad betyder varumärke, trademark och image? Vi reder ut begreppen.

Läs mer
Vackra hus i gamla staden i Eskilstuna. Eskilstuna ån i förgrunden och tunga regnmoln i skyn

Varumärkesplattformen

Plattformen är ett strategiskt dokument som beskriver Eskilstunas identitet, vad vi vill uppnå och hur vi vill uppfattas.

Läs mer