Policy för personuppgifter

Allmänt

Vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför. I vår policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte samt på vilket sätt du kan kontrollera de personuppgifter som du lämnar till oss.

Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder webbplatsen Eskilstunaevolution.se, när du prenumererar på nyhetsbrevet som du kan signa upp dig för på den här webbsidan samt i samband med att du anmäler dig till något av våra evenemang. Destination Eskilstuna AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in

Destination Eskilstuna inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn och kontaktuppgifter, till exempel e-postadress. Destination Eskilstuna kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register.

Vi registrerar personuppgifter i samband med:

  1. När du fyller i ditt namn och din e-postadress på webbplatsen (formulär för nyhetsbrev till exempel).
  2. Om du kontaktar oss via e-post, telefon, våra webbplatser och social media.
  3. Ditt besök på vår webbplats inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Hur vi använder insamlad information

Destination Eskilstuna behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten.

  1. Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev och inbjudningar.
  2. För systemadministration och för att ta fram statistisk data om våra användares beteende och mönster (detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå).
  3. För att genom analys av ditt beteende på vår webbplats, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
  4. För att kontakta dig via e-post om information, erbjudanden, och evenemang som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring.
  5. För att skicka viktiga meddelanden, till exempel kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data å våra vägnar för att utföra tjänster åt oss, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Om cookies

När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, kontaktuppgifter finner du längst ned på den här sidan.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Destination Eskilstuna lagrar dina personuppgifter så länge du är prenumerant på våra nyhetsbrev.

Viss information kan behållas längre då det krävs så pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rätt att påverka din information och vad som sparas om dig. Destination Eskilstuna AB kommer på eget eller på kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller höra av dig till datainspektionen.

Du kan när som helst avstå från att ta emot kommunikation från oss genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i den e-post-kommunikation som vi skickar dig.

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag.