Vårt Eskilstuna 2030
11 sep 2018

Vision 2030 – en målbild för Eskilstuna

Kommunikationskonceptet Eskilstuna Evolution har använts när Eskilstuna Kommun har tagit fram en ny vision för platsen Eskilstuna.

Text: Petra Nordström

Eskilstunas varumärkesplattform har använts som underlag i visionsarbetet. När målbilderna har sammanfattats och formulerats har man lagt vikt vid att  språk och ton ska kännas igen och överensstämma med kommunikationskonceptet Eskilstuna Evolution.

Om Vision 2030

Mer än 2700 personer har varit med och bidragit till den gemensamma målbilden Vision 2030. Under 2017 har invånares och verksammas tankar om framtidens Eskilstuna samlats in, sammanställts och utgjort ett underlag som använts i visionsarbetet. Andra underlag har varit FNs globala hållbarhetsmål, Eskilstunas varumärkesplattform, skolarbetet Vår Stad, Affärsplan Eskilstuna och omvärldens utveckling.

Vision och målbild - Eskilstuna 2030

Illustration: Andrea McNicholas

Vision och målbild – Vision 2030

“Vision: Vårt Eskilstuna 2030

‒ Vi är modiga, jämställda och har tillit till varandra
‒ Vi har kunskap, jobb och är attraktiva i en global värld
‒ Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid

Vi upplever, utvecklar och inspirerar. Vi gör Eskilstuna – tillsammans.

Målbild 2030

Året är 2030. I Eskilstuna leder vi vägen till det miljösmarta och jämställda livet i våra trygga, vackra städer, trivsamma samhällen och levande landsbygd. Våra hållbara städer har vuxit, stadsdelarna binds samman av rekreationsområden, mötesplatser och nya bostadsområden. Här utvecklas barnen, här trivs studenterna, här växer näringslivet, här hittar vi balansen mellan arbete och fritid, här är det gott att åldras. Här har vi mod och framtidstro, här gör vi evolution – tillsammans.”

Ta del av visionen och läs mer på https://www.eskilstuna.se/kommun-och-politik/mal-styrning-och-resultat/styrning-pa-lang-sikt/vision-eskilstuna-2030.html.