Eskilstuna gör stadsevolution
04 sep 2019

EskilstunaEvolution i ansökan till årets stadskärna 2018

2018 ansökte Eskilstuna om titeln Årets stadskärna och blev utvald som en av tre nominerade städer. Begreppet EskilstunaEvolution var bärande i ansökningsprocessen och kommunikationskonceptet blev ett paraply som samverkansparter från både kommun och näringsliv kunde samlas under.

Text: Elin Stenman

Isabel Gölles är VD på Eskilstuna Innerstad, som arbetar med utvecklingsfrågor i innerstaden.
– Att bli nominerad till Årets stadskärna är en stor vinst och ett fantastiskt kvitto på att mycket positivt händer i vår stad. Att vi arbetar med rätt metoder och bedriver bra utvecklingsprojekt som många andra städer kan ta lärdom av, säger Isabel.

Redan kort efter att Eskilstuna Innerstad bildades satte man som mål att sträva efter titeln årets stadskärna. Det är en lång process, beslut om att ansöka 2018 togs redan fyra år tidigare. En förutsättning för att bli nominerad är att man tydligt ska kunna påvisa samverkan mellan det privata näringslivet och kommunen, med en gemensam målbild och handlingsplan.

Beslutet att ansöka fattades för att Eskilstuna Innerstad med dess fastighetsägare, handlare, restauranger och övriga servicenäringar, tillsammans med Eskilstuna kommun såg att vi kommit långt inom vår stadsutveckling. Det fanns en vilja att visa upp vår vackra stad och det arbete som både har genomförts, är på gång.

– Vi önskade dels få ett erkännande från våra ”branschkollegor” och andra städer inom Sverige för alla olika utvecklings- och samverkansprojekt som bedrivits på bred front inom vår stad. Med bred front menas samverkan mellan näringsliv, kommun och invånare. Exempel på detta är Affärsplan Eskilstuna, varumärkesarbetet med EskilstunaEvolution, ombyggnation av Fristadstorget, samfinansiering av ombyggnation av gågatan, pilotprojekt, Handla för Eskilstuna och många fler, säger Isabel Gölles och fortsätter:

– Det viktigaste var ändå att visa upp för Eskilstunaborna all den förändring som har gjorts, vilken utveckling som sker och hur vår stad blir än mer attraktiv. Det bygger stolthet!

EskilstunaEvolution bärande i ansökan

Att vara med och tävla om utmärkelsen innebär en bra sammanställning av allt som sker och har skett i Eskilstuna, menar Isabel Gölles.
– Att sedan bli en av de tre nominerade städerna är en tydlig kvittens på att vi arbetar på rätt sätt. Att den utveckling som sker, de dialoger och samverkan som finns mellan alla parter, ger resultat.

Att vara nominerad till Årets stadskärna sätter ljus på Eskilstuna på ett positivt sätt. Ansökan är ingen kampanj i sig men den fungerar ändå som marknadsföring genom att till exempel lyfta fram många lyckade projekt och processer och genom att studiebesök görs i staden.

Eftersom framtagandet har skett i bred samverkan mellan kommun och näringsliv så var det självklart att utgå från begreppet EskilstunaEvolution och även använda kommunikationskonceptet i arbetet. Konceptet är ju öppet för alla som har koppling till Eskilstuna att nyttja och passade bra för att samla alla olika samverkansparter under. Det fanns också ett önskemål från medverkande parter att även belysa bredden i hur man kan nyttja evolutionsbegreppet och samtidigt göra ett ”statement” av vad Eskilstuna är. Hela ansökan bygger på de olika huvudpositionerna i evolutionskonceptet och sammanfattas i “Eskilstuna gör StadsEvolution”.

– Vi såg en stor fördel med att använda konceptet i ansökan, säger Isabel Gölles. Främst för att så många parter från både kommun, näringsliv och invånare varit en del av processen. Det var ytterligare ett bevis på stadens samverkan.

banderoll

Banderoll som hängde över gågatan i innerstaden under konventet Folk & kultur

Relaterade blogginlägg

Årets samhällsförändrare 2019 och en av hållbarhetssveriges mäktigaste kvinnor 2018, Anna Bergström, berättar om resan som centrumledare för världens första…
28 aug 2019
Affärsplan Eskilstuna är en plattform för samarbete mellan Eskilstuna kommun och näringslivet. Arbetet ska utveckla både samhället och näringslivet och…
09 jul 2019
EN19, Eskilstunas näringslivsdag 2019, startade med en både mäktig och rörande inledning då Gamla stadens musikklasser sjöng Lalehs stämningsfulla låt…
24 jun 2019
I Eskilstuna har vi blivit vana vid att se Bannerbows snygga bågar vid stora evenemang som näringslivsdagar, Springpride och handbolls-…
15 apr 2019
Helena Nordström, en av Sveriges främsta platsmarknadsföringsexperter, förklarar varför arbetet med platsvarumärket berör alla på en plats.
19 Nov 2018

Mer om EskilstunaEvolution

Varumärkesresan

Arbetet med platsvarumärket startade 2012. Här kan du ta del av milstolpar under Eskilstunas varumärkesresa.

Läs mer

Verktygslådan

I verktygslådan hittar du allt du behöver för att själv komma igång och göra Eskilstunaevolution. Logotypes, fria bilder, texter och mycket mer.

Läs mer