22 okt 2019

Det brännbara avfallet har minskat med 40 procent

Den 1 oktober införde Eskilstuna Energi och Miljö nya regler om sortering vid återvinnings- centralerna och det har redan gett resultat.

Text: Camilla Sandblad

Förändringarna har gett snabb effekt. På bara några veckor har det brännbara avfallet minskat med 40 procent, säger Vesa Hiltula, återvinningschef.

Varje vecka vägs det avfall som lämnas in på återvinnings- centralerna. En jämförelse mellan en genomsnittlig vecka i september och en vecka i oktober visar att det brännbara avfallet har minskat med 60 ton för Eskilstuna och Strängnäs sammantaget. Det motsvarar en minskning på 40 procent. De genomförda förändringarna har alltså gett stor effekt.

Tidigare plockanalyser har visat att cirka 70 procent av det som hamnar i “Brännbart” inte ska vara där. Allt material har ett värde, men bara om det blir rätt sorterat.

Vi har en vision om att allt material som kan återvinnas ska återvinnas. Vårt första mål var att minska det brännbara avfallet på återvinningscentralerna med 30 procent fram till årsskiftet. Det målet är nu uppnått med råge, säger Vesa Hiltula.

Ytterligare analyser ska göras för att se hur flödet av material fördelas i de olika containrarna. Men redan nu märks att den nya containern för plastförpackningar används flitigt, och även de nya behållarna för textilinsamling. Mycket av det som slängts i brännbart tidigare är textilier som nu får chansen att återanvändas eller återvinnas.

Textilåtervinning
Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) har en ny hantering av textilier sedan september. EU och Naturvårdsverket ställer ökade krav på insamling av textilier. Målet är att minska mängden textilavfall i restavfallet med 60 procent till år 2025, gentemot basår 2015. EEM ligger i framkant – den rosa påsen i färgsorteringen lanserades redan 2017. Med de nya textilbehållarna på återvinningscentralerna ökas insamlingen ytterligare. EEM har tagit över all hantering av textilier i egen regi, tidigare hade man samarbete med välgörenhets- organisationen Human Bridge. Men de volymer textilier som samlas in är ofattbart stora och man behöver skapa lösningar för att ta hand om alla dessa mängder med kläder som människor slänger. EEM har nu direkta affärs- och kundrelationer med europeiska sorteringsindustrier som har kunnandet och resurserna för att hantera dessa volymer för såväl återanvändning och återvinning.

Sortering är en lagsport. Alla Eskilstunabor måste hjälpas åt för att uppnå maximalt resultat

Vi i Eskilstuna är bland de bästa i Sverige på att sortera. Världsledande faktiskt. Den brittiska tidningen The Guardian utnämnde tidigare i år Eskilstuna till ”The world’s capital of recycling”. Nu jobbar vi vidare med att nå visionen om att noll mängd återvinningsbart material ska gå förlorat till förbränning på grund av felsortering eller felhantering, säger Vesa Hiltula.

Så ska vi bli ännu bättre på att sortera – detta har hänt

Eskilstuna Energi och Miljö har nyligen gjort vissa insatser och förändringar för att öka sorteringen:

  • Från 1 oktober är det inte längre möjligt att slänga hela säckar med avfall i containrarna på återvinningscentralerna.
  • På återvinningscentralerna har containern för Brännbart tagits bort och ersatts med Ej Återvinningsbart. Containrar för Plastförpackningar, Plastmöbler, Textilier och Lastpallar har tillkommit. Tidigare har många slängt återvinningsbart material i brännbart trots att det hade kunnat sorterats ut och återvinnas, exempelvis textilier och plastemballage.

LÄS MER

eem.se/sortera finns fakta och tips om sortering.
eem.se/textilier finns information om hantering av textilier.

Relaterade blogginlägg

Det finns ett värde i allt material – men bara om det blir rätt sorterat. Nu tar Eskilstuna Energi och…
27 sep 2019

Mer om EskilstunaEvolution

Vackra hus i gamla staden i Eskilstuna. Eskilstuna ån i förgrunden och tunga regnmoln i skyn

Varumärkesplattformen

Plattformen är ett strategiskt dokument som beskriver Eskilstunas identitet, vad vi vill uppnå och hur vi vill uppfattas.

Läs mer

Varumärkesresan

Arbetet med platsvarumärket startade 2012. Här kan du ta del av milstolpar under Eskilstunas varumärkesresa.

Läs mer