Texter & bilder

Bilderna illustrerar och texterna förtydligar några av Eskilstunas starkaste positioner och är fria att använda.

Du får gärna använda evolutionstexterna och bilderna i samband med marknadsföring av Eskilstuna, tillsammans eller var för sig.

Texterna kan också användas som inspiration om man vill skriva egna texter som passar in i konceptet.

Fotograf Jonas Linell.

Eskilstuna gör HållbarEvolution*

Vi har gett oss tusan på att vi bättre än någon annan kan utveckla en hållbar stad. Det är därför ingen tillfällighet att vårt jämställdhetsarbete och våra flyktingguider är föredömen för andra eller att vi serverar KRAV-certifierad mat och arrangerar sedan 2007 en av Sveriges första lokala HBTQ-festivaler. Vi kallar det HållbarEvolution.

Eskilstuna does SustainableEvolution*

We’ve bet everything on developing a sustainable city better than anyone else. So it’s no coincidence that our equality work and our refugee guides are role models for others, or that we serve eco-certified meals and, since 2007, have organised one of the first local LBGT festivals in Sweden. We call this SustainableEvolution.

Eskilstuna gör IdrottsEvolution*

Ur Eskilstunas mångåriga industrihistoria har det växt fram en stark förenings- och idrottstradition med stor bredd som skapat flera elitföreningar inom sporter som handboll,
fotboll, speedway och gymnastik. Det är därför ingen tillfällighet att vi även arrangerar stora idrottsevenemang på nationell och internationell nivå. Vi kallar det IdrottsEvolution.

Eskilstuna does SportsEvolution*

Eskilstuna’s rich industrial history has produced a strong tradition for associations and sports, with a breadth that has created elite organisations in sports such as handball, football, speedway and gymnastics. So it comes as no surprise to learn that we are regularly engaged to organise major sporting events at both national and international level. We call this SportsEvolution.

Ladda ned

4_Evolution_speedway.jpg

Ladda ned

Eskilstuna gör MiljöEvolution*

Eskilstuna driver miljöarbetet längre än de flesta andra städer och är en förebild internationellt. Här finns världens mest avancerade optiska sopsortering. Vi leder utvecklingen av energieffektiva städer i Europa. Vi har Sveriges största anlagda våtmark som renar avloppsvatten och dessutom är ett naturskönt rekreationsområde. Vi kallar det MiljöEvolution.

Eskilstuna does EnvironmentalEvolution*

Eskilstuna pushes environmental work much further than most other cities, and stands proud as an international role model. Our city has the most advanced system of optical waste sorting in the world. We’re leading the development of energy-efficient cities in Europe. And we have the largest area of wetland in Sweden, which not only serves to clean our waste water, but also provides a beautiful recreation area. We call this EnvironmentalEvolution.

Ladda ned

7_Evolution_arbytak.jpg

Ladda ned

Eskilstuna gör InnovationsEvolution*

Uppfinningar som förändrat världens industrier har i århundranden utvecklats i Eskilstuna. Så det är ingen tillfällighet att vi idag utvecklar alltifrån system som kan rena vatten för miljontals människor till världens mest miljösmarta hjullastare. Vi kallar det InnovationsEvolution.

Eskilstuna does InnovationEvolution*

For centuries, Eskilstuna has been churning out inventions that have changed industries all over the world. So it’s no coincidence that today, we develop everything from systems that can purify water for millions of people, to the most eco-friendly wheel loaders in the world. We call this InnovationsEvolution.

Ladda ned

2_Evolution_lampa.jpg

Ladda ned

Eskilstuna gör IndustriEvolution*

Eskilstuna har ett stolt industriarv som lever kvar i form av vackra industrihistoriska byggnader och modern tillverkningsindustri. Här tillverkas alltifrån bordtennisracketar och avancerade styrsystem för fordonsindustrin till handsmidda kirurgiska instrument och rörsystem för bevattning av brännheta öknar. Vi kallar det IndustriEvolution.

Eskilstuna does IndustrialEvolution*

Eskilstuna has a proud industrial heritage that lives on to this day in the form of interesting industrial buildings of historical significance, combined with a modern manufacturing industry. We make everything from table tennis racquets and advanced control systems for the automotive industry, to delicate surgical instruments and pipe systems for irrigating barren stretches of desert. We call this IndustrialEvolution.

Ladda ned

1_Evolution_gymnast.jpg

Ladda ned

Eskilstuna gör Evolution*

* Det är ingen tillfällighet att Sveriges första lokomotiv togs fram i Eskilstuna. Vi vill alltid framåt. I över 350 år har vi haft den inställningen, ända sedan de första smederna slog sina slag i mitten av 1600-talet. Vi vill utveckla, förfina och förbättra. Idag är vi en snabbväxande miljösmart industristad med musik och idrott i vårt DNA. Vi leder utvecklingen mot framtidens hållbara städer och industrier genom innovationer och nydanande miljösatsningar. Vi väntar inte på att någon annan ska komma med lösningar. Vi gör själva och hjälper på så vis evolutionen på traven.

Vi gör helt enkelt evolution, varje dag.

Eskilstuna does Evolution

* It was no accident that the first locomotive in Sweden was built in Eskilstuna. We’ve always been ahead of our time. We have had this attitude for more than 350 years – ever since the first blacksmiths swung their hammers back in the mid-1600s. We are committed to developing, refining and improving. Today, we are a rapidly growing, eco-smart industrial city, where music and sport are embedded in our DNA. We’re leading development towards the sustainable cities and industries of the future, through intelligent innovations and creative environmental initiatives. We don’t wait around for other people to bring us solutions. We do it ourselves, thus helping evolution along the right track.

Quite simply, we do evolution. Every single day.

Eskilstuna gör MusikEvolution*

Det är ingen slump att Kent och Tikkle Me kommer från Eskilstuna eller att vi varit såväl Årets popstad som Årets jazzstad. Vi har Sveriges äldsta musikskola och vi har utvecklat ett av Europas största musikhus med 70 replokaler där det verkar över 100 band. Vi kallar det MusikEvolution.

Eskilstuna does MusicEvolution*

It’s no accident that Eskilstuna is home to both alternative rock band Kent and ABBA’s Anne-Frid Lyngstad, given that we have been voted both Pop City of the Year and Jazz City of the Year. We are home to the oldest music school in Sweden and have developed one of the biggest music centres in Europe, comprising 70 rehearsal rooms used by more than 100 bands. We call this MusicEvolution.

Mer om EskilstunaEvolution

Ramberättelse

Ramberättelsen beskriver bakgrunden till varumärkespositionen Eskilstuna Evolution och de sex delpositionerna industri & innovation, musik & idrott, hållbarhet & miljö.

Läs mer

Varumärket Eskilstuna

Lär dig mer om Eskilstunas styrkor och svagheter, och hur arbetet att definiera Eskilstunas varumärke har gått till.

Läs mer