Ramberättelse

Berättelsen ramar in varumärkespostionen och skapar en plattform för vidare kommunikation. Berättelsen kan användas i sin helhet, men man kan också välja att använda delar av den för olika syften.

Ramberättelsen beskriver bakgrunden till varumärkespositionen Eskilstuna Evolution och de sex delpositionerna industri & innovation, musik & idrott, hållbarhet & miljö.

Syftet med ramberättelsen är att skapa samsyn hos olika aktörer i Eskilstuna och inspiration till att kommunicera varumärket på ett sammanhållet sätt till olika målgrupper. Ramberättelsen fungerar som en källa för varumärkesbyggande kommunikation som omsätts i budskap, bärare och aktiviteter.

Vi gör evolution.

Det är ingen tillfällighet att Sveriges första lokomotiv togs fram i Eskilstuna. Vi vill alltid framåt.

I över 350 år har vi haft den inställningen, ända sedan de första smederna slog sina slag i Rademachersmedjorna i mitten av 1600-talet. Vi vill utveckla, förfina och förbättra.

Vi väntar inte på att någon annan ska komma med lösningar. Vi gör själva och hjälper på så vis evolutionen på traven. Vi gör helt enkelt evolution, varje dag.

Det är därför stora uppfinningar som har förändrat världens industrier har utvecklats i Eskilstuna. Det är därför vi är ett centrum i Mälardalen för innovationsutveckling. Munktell Science Park och Mälardalens högskola arbetar sida vid sida med näringsliv och industri för att utveckla framtidens industrilösningar. Det är därför allt från avancerade styrsystem för fordonstillverkare till komponenter till CERN-reaktorn och rörsystem för bevattning av brännheta öknar utvecklas och produceras av företag i Eskilstunaområdet.

Vår anda bygger på att vi alltid har varit öppna för nya människor, influenser och idéer. Vårt engagemang och vårt driv har karvats fram under både gynnsamma och hårda tider. Vi vet att vi måste samverka för att utvecklas och kunna utveckla, och att vi måste vara omtänksamma både mot varandra och vår miljö för att vara en attraktiv stad att leva, bo och verka i.

Därför är det heller ingen tillfällighet att vi numer är en av världens mest miljösmarta städer.

Vi har helt enkelt gett oss tusan på att vi bättre än någon annan kan utveckla en långsiktigt hållbar stad där det är lätt att göra klimatsmarta val och lättare att få ihop livspusslet. Vi är på rätt väg – de senaste åren har vi abonnerat på topplaceringarna i olika miljörankningar i Sverige. Vårt utvecklingsarbete spänner från KRAV-certifierade kommunala restauranger och kök till en våtmark som är Sveriges största anläggning för avloppsrensning – en sevärdhet i sig.

Som industristad har vi också en arkitektur med historia att slå vakt om och förädla.

I det anrika Munktellområdet växer en helt ny stadsdel fram som förkroppsligar det nya Eskilstuna med bostäder, näringsliv, kultur och idrottsmöjligheter samlat på ett och samma ställe. Det är bara ett exempel. Hela Eskilstuna genomgår en omfattande förvandling där vår stads kvaliteter och skönhet lyfts fram och där vi utvecklar nya spännande lösningar.

Som industristad har vi ett högst levande föreningsliv.

Musik och idrott är en del av Eskilstunas DNA. Men inte heller det av någon tillfällighet. Vi har Sveriges äldsta musikskola och vi har utvecklat ett av Europas största musikhus med över 70 replokaler där det idag verkar över 100 band. Det är heller ingen slump att vi nyligen fick förtroendet att arrangera Friidrotts-EM för juniorer i hård konkurrens med andra europeiska städer. Idrottskulturen och föreningslivet genomsyrar vår stad.

Ladda ned

RAMBERATTELSE_Eskilstuna.pdf

Ladda ned

Mer om EskilstunaEvolution

Siluett av en grupp människor i solnedgång. Himlen går i mörkt turkos.

Texter och bilder

Bilderna illustrerar och texterna förtydligar några av Eskilstunas starkaste positioner. Fria att använda.

Läs mer

Varumärket Eskilstuna

Lär dig mer om Eskilstunas styrkor och svagheter, och hur arbetet att definiera Eskilstunas varumärke har gått till.

Läs mer