PROMOBILDER_940x500_IndustriEvolution

SOCIALA MEDIER

*Vi är en snabbväxande miljösmart industristad med musik och idrott i vårt DNA. Vi leder utvecklingen av framtidens hållbara städer och industrier genom innovationer och nydanande miljösatsningar. Vi väntar inte på att något ska hända. Vi gör evolution.