Grafisk Profil

*Denna manual ska hjälpa oss i arbetet att bygga varumärket Eskilstuna men också som ett rättesnöre när vi tar fram marknadsförings och informationsmaterial – själva eller tillsammans med partners. Manualen innehåller riktlinjer och exempel som hjälper oss att i olika sammanhang följa den grafiska profilen. Vid eventuella justeringar av riktlinjerna uppdateras manualen.

 


1. GRAFISK PROFIL

 

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA ELLER SPARA NED DEN GRAFISKA MANUALEN*